36

1. Shaverdyan B. 2-0
("64", 6, 1970)
2. Lyahovskiy A. - miniatyury 2-0
(7-y chempionat Novopolotska, 2 ochka [26], 2006)
3. Vorushilo V. - problemy 2-0
(15-y chempionat RB [39], 2010)
4. Kuipers M.J. 2-0
(Het Damspel, 1968)
5. Lyahovskiy A. 2-0
(Varyag PRESS, Vypusk 61, 12.04.2002)
6. Vitoshkin L. - miniatyury 2-0
(4-y chempionat Novopolotska [3], 2003)
7. Kakora I. 2-0
(Moy zhurnal, 1(1) [41], 06.1997)
8. Tsvetov M. - cheburashki 2-0
(MiF, 07.12.2012)
9. Zhilyavichus S. - miniatyury 2-0
(3-y chempionat Litvy [9], 1985)
10. Mulyar V. - BB 2-0
(Blancs & Noirs [4], 1968)
11. de Rooij L. - BB 2-0
(De Problemist [35], 1959)
12. Akker J. - BB 2-0
(De A.D.G.-er [18], 1972)
13. Roos,H.M. - Baza Bora 2-0
(Eindhovens Dagblad, 22.06.1963)
14. NN - Baza Bora 2-0
(De Problemist, 02.1965)
15. Kuipers,M.J. - Baza Bora 2-0
(Het Damspel, 03.1969)
16. Rooij,van,M.A.F. - Baza Bora 2-0
(De Problemist, 08.1978)
17. Dalman,L. - Baza Bora 2-0
(Du Haut, 1978)
18. Perez,F. - Baza Bora 2-0
(Le Jeu de Dames, 03.1979)
19. Kuijper,P. - Baza Bora 2-0
(Damnieuws Oost-West Friesland, 14.08.1982)
20. Stepanov,V. - Baza Bora 2-0
(Concours Odessa, 1984)
21. Hlasny,A. - Baza Bora 2-0
(Hlasny,A. 500 Problemen 1997, 1997)
22. NN - Baza Bora 2-0
(Kamp. van Wit Rusland, 2002)
23. Rooij L.de 2-0
(G. Bakker "Dammen zonder dammen", izdano 1998g [268], 1998)
24. Maslov A. - miniatyury 2-0
(6-y chempionat SSSR [74], 1988)