Tsvetov M. - etyudy
Tsvetov M."Grani tvorchestva", 2006 (a)

1.e7-d8 g5-h4 2.c7-b8 e5-d4

[ 2...a5-b4 3.b8-d6 e5:c7 4.d8:g5 h4:f6 5.h2:f4 x ]
3.b8-a7 d4-c3 4.a7-b6 a5:c7 5.d8:g5 h4:f6 6.h2:f4 x 2-0

created with Aurora Borealis 3.0