1. Tsvetov M. - etyudy 2-0
(Tsvetov M."Grani tvorchestva", 2006)

Download these games in PDN