PL 2.posms

1. Rumbenieks - Novickis 1-1
(PL 2.posms)
2. Novickis - Rumbenieks 0-2
(PL 2.posms)
3. L.Zalitis - PURVINS 1-1
(PL.2posms)
4. PURVINS - L.Zalitis 1-1
(PL 2.posms)
5. PURVINS - Vidrins 2-0
(PL 2.posms)
6. L.Zalitis - Junkurens 1-1
(PL 2.posms, 25.10.2018)
7. J.Stals - Junkurens 2-0
(PL 2.posms)
8. Junkurens - J.Stals 2-0
(PL 2.posms)

Novickis - Rumbenieks
PL 2.posms

1.g3-h4 b6-c5 2.d4xb6 a5xc7 3.a3-b4?
[ Ka noskaidrojas pec tam, tad sis svarigais gajiens ab2, butu bijis vajadzigs, lai melnie nevaretu iziet fe5. Tempa starpiba un ari punktu starpiba: Neizskirts vai zaudejums. 3.a1-b2 a7-b6 4.a3-b4 d6-c5 5.b4xd6 c7xg3 6.h4xf2= ]
3...d6-c5 4.b4xd6 c7xg3 5.h4xf2 f6-e5 6.e3-d4 e5-f4 7.d4-c5 b8-c7? 8.c3-b4? 8...g5-h4 9.b4-a5 h6-g5 10.d2-c3 f4-g3 11.f2-e3 g5-f4 12.e3xg5 h4xf6 x 0-2

created with Aurora Borealis 3.8