Tsvetov M.
"Shashechnyy mir", 1 [249], 2002

1.b4-c5 b6:d4 2.g5-f6 e7:g5 3.h4:f6 e5:g7 4.g3:e1 g7-f6 5.h2-g3 e3-f2 6.g3-f4 f2-g1 7.e1-f2 g1:g5 8.h6:f4 x 2-0

created with Aurora Borealis 3.0