R. Mackevicius
«Jatvizj-2014» [1]

1.h6-g7 f8xh6 2.f4-g5 d6xd2 3.b4xf8 h6xf4

[ 3...b8xd6 4.f8xe1 h6xf4 5.f2-e3 f4xd2 6.e1xa1 x ]
4.f2-e3 b8xd6 5.f8xe1 f4xd2 6.e1xa1 x 2-0

created with Aurora Borealis 3.0