N.Stručkovs - G.Valneris


a3>g5 b6>a3 1.g3-h4 h6xf4 2.e3xg5 g7-h6 3.f2-g3 h6xf4 4.g3xg7 h8xf6 5.g1-f2 a7-b6 6.f2-g3? jau neprecizitāte f8-g7! 7.c3-d4 b6-a5 8.b2-c3 g7-h6 9.a1-b2 d6-e5 10.g3-f4 e5xg3 11.h4xf2 c7-d6 12.f2-g3 f6-g5 13.e1-f2?
[ ļoti smags neizšķirts 13.d4-e5 d6xf4 14.g3xe5 b8-a7 15.c3-d4 a7-b6 16.b2-c3 b6-c5 17.d4xb6 a5xc7 18.e1-f2 e7-d6 19.f2-g3 d6xf4 20.g3xe5 g5-h4 21.e5-f6 c7-d6 22.c3-d4! d6-e5 23.d4-c5 e5xg7 24.d2-c3! d8-c7 25.c3-b4 g7-f6 26.b4-a5 h6-g5 27.c5-b6 c7-d6 28.b6-a7 g5-f4 29.a5-b6 f6-e5 30.a7-b8 f4-e3= ]
13...d8-c7 14.d4-e5 d6xf4 15.g3xe5 g5-h4 16.f2-e3 a5-b4 17.c3xa5 c7-b6 18.a5xc7 b8xf4 19.e3xg5 h6xf4 20.b2-c3 h4-g3 21.c3-d4 a3-b2 22.c1xa3 g3-f2 x 0-2

created with Aurora Borealis 3.8