Dazadu turniru partijas

1. A.Linitis - L.Paturskis 1-1
2. L.Paturskis - Z.Rumbenieks 1-1
(26.05.2019)
3. L.Zalitis - G.Bringulis 2-0
(26.05.2019)
4. I.Kelass - L.Paturskis 0-2
5. L.Zalitis - L.Paturskis 1-1
(26.05.2019)
6. O.Upens - A.Auzukalns 1-1
7. L.Zalitis - A.Linitis 0-2
8. Z.Rumbenieks - L.Zalitis 1-1
(26.05.2019)
9. Z.Uvacana - L.Zalitis 0-2
(26.05.2019)
10. A.Auzukalns - A.Linitis 1-1
(26.05.2019)
11. Z.Rumbenieks - Z.Uvacana 2-0
(26.05.2019)
12. L.Paturskis - G.Bringulis 2-0
(26.05.2019)
13. Z.Rumbenieks - A.Auzukalns 2-0
(26.05.2019)
14. Domarkas - PURVINS 0-2
(29.05.2019)
15. Versulis - PURVINS 0-2
(29.05.2019)
16. Grisins - Armanivicius 2-0
(29.05.2019)
17. PURVINS - Banevicius 1-1
(Lieldienu turnirs, 29.05.2019)
18. Vidrins - PURVINS 1-1
(29.05.2019)
19. PURVINS - Junkurens 2-0
(Bauskas festivals, 29.05.2019)

L.Zalitis - G.Bringulis
26.05.2019

1.c3-d4 h6-g5 2.g3-h4 b6-a5 3.d4-c5 d6xb4 4.a3xc5 c7-b6 5.c5-d6 e7xc5 6.e3-d4 c5xe3 7.d2xh6 b6-c5 8.f2-e3 a7-b6 9.e1-d2 b8-a7 10.b2-c3
[ Zinat teoriju ir ieteicams, jo ta palidz iziet no atklatnem "bez zaudejumiem" un sis ir loti labs piemers. Hg3 baltajiem dod parsvaru. 10.h2-g3! c5-b4 ( 10...f6-e5 11.g3-f4 e5xg3 12.h4xf2 g7-f6 13.b2-c3+= ) 11.b2-a3! f6-e5 12.a3xc5 b6xf2 13.g3xe1 + ar labu speli baltajiem. ]
10...c5-b4 11.h2-g3 b6-c5 12.g1-h2 a7-b6 13.a1-b2 b4-a3 14.g3-f4 f6-g5 15.h4xf6 g7xg3 16.h2xf4 h8-g7 17.f4-e5 d8-e7 18.e5-f6? Zaude! 18...e7xg5 19.h6xf4 g7-f6 20.c3-d4 f6-g5 21.f4xh6 f8-g7 22.h6xb4 a5xa1 x 2-0

created with Aurora Borealis 3.8