Dazadu turniru partijas

1. A.Linitis - L.Paturskis 1-1
2. L.Paturskis - Z.Rumbenieks 1-1
(26.05.2019)
3. L.Zalitis - G.Bringulis 2-0
(26.05.2019)
4. I.Kelass - L.Paturskis 0-2
5. L.Zalitis - L.Paturskis 1-1
(26.05.2019)
6. O.Upens - A.Auzukalns 1-1
7. L.Zalitis - A.Linitis 0-2
8. Z.Rumbenieks - L.Zalitis 1-1
(26.05.2019)
9. Z.Uvacana - L.Zalitis 0-2
(26.05.2019)
10. A.Auzukalns - A.Linitis 1-1
(26.05.2019)
11. Z.Rumbenieks - Z.Uvacana 2-0
(26.05.2019)
12. L.Paturskis - G.Bringulis 2-0
(26.05.2019)
13. Z.Rumbenieks - A.Auzukalns 2-0
(26.05.2019)
14. Domarkas - PURVINS 0-2
(29.05.2019)
15. Versulis - PURVINS 0-2
(29.05.2019)
16. Grisins - Armanivicius 2-0
(29.05.2019)
17. PURVINS - Banevicius 1-1
(Lieldienu turnirs, 29.05.2019)
18. Vidrins - PURVINS 1-1
(29.05.2019)
19. PURVINS - Junkurens 2-0
(Bauskas festivals, 29.05.2019)

I.Kelass - L.Paturskis


1...h8-g7 2.f2-g3 g5-h4 3.c1-d2 h4xf2 4.e3xg1 b6-c5
[ Ja melnie butu sadi nomainijusi, tad nav skaidrs ka baltie varetu aizsargat savu poziciju, jo kreisais flangs nav attistits, bet labais ir novajinats. Principa loti bezsperspektiva pozicija prieks baltajiem. 4...d6-e5 5.f4xd6 c7xe5+= ]
5.d4xb6 a7xc5 6.d2-e3 f6-e5 7.g1-f2 e5xg3 8.f2xh4 g7-f6 9.e1-f2 d6-e5 10.c3-d4 e5xc3 11.b2xb6 c7xa5 Seit melnie piedavaja neizskirtu, bet baltie atteicas, par ko velak tika soditi. 12.a1-b2 d8-e7 13.b2-c3 e7-d6 14.f2-g3 b8-c7 15.e3-d4?? 15...h6-g5 16.a3-b4 c7-b6 x 0-2

created with Aurora Borealis 3.8