Dazadu turniru partijas

1. A.Linitis - L.Paturskis 1-1
2. L.Paturskis - Z.Rumbenieks 1-1
(26.05.2019)
3. L.Zalitis - G.Bringulis 2-0
(26.05.2019)
4. I.Kelass - L.Paturskis 0-2
5. L.Zalitis - L.Paturskis 1-1
(26.05.2019)
6. O.Upens - A.Auzukalns 1-1
7. L.Zalitis - A.Linitis 0-2
8. Z.Rumbenieks - L.Zalitis 1-1
(26.05.2019)
9. Z.Uvacana - L.Zalitis 0-2
(26.05.2019)
10. A.Auzukalns - A.Linitis 1-1
(26.05.2019)
11. Z.Rumbenieks - Z.Uvacana 2-0
(26.05.2019)
12. L.Paturskis - G.Bringulis 2-0
(26.05.2019)
13. Z.Rumbenieks - A.Auzukalns 2-0
(26.05.2019)
14. Domarkas - PURVINS 0-2
(29.05.2019)
15. Versulis - PURVINS 0-2
(29.05.2019)
16. Grisins - Armanivicius 2-0
(29.05.2019)
17. PURVINS - Banevicius 1-1
(Lieldienu turnirs, 29.05.2019)
18. Vidrins - PURVINS 1-1
(29.05.2019)
19. PURVINS - Junkurens 2-0
(Bauskas festivals, 29.05.2019)

O.Upens - A.Auzukalns


Kartejais dambretes sedevrs, kur melnajiem viens kaulins vairak un "rozons", bet uzvaras nav! 1...h8-g7 2.g1-h2 c3-b2 3.a3xc1 f6-e5 4.c1-b2
[ Palaista garam iespeja iegut labu parsvaru: 4.e3-d4 e5xc3 5.f4-g5 h6xf4 6.g3xc7 e7-d6! 7.c7xe5 c5-d4! 8.e5-d6 d4-e3 9.h2-g3 e3-d2 10.c1xe3 c3-b2 11.d6-c7 b2-a1 12.c7-d8 a1-b2= un tads nepatikams neizskirts melnajiem, bet uzvaras baltajiem te nav! ]
4...e5-d4 5.b2-c3 d4xb2 6.e3-d4 c5xg5 7.h4xd8 b2-a1 8.g3-f4 a1-b2 un talak partija nosledzas neizskirts, kaut gan O.Upens bija nokludijies, bet A.Auzukalns neizmantoja iespejas uzvaret. 1-1

created with Aurora Borealis 3.8