Fedoruk A.
Ust'yanov S. "U istokov taktiki" [756], 2013

1.f4-e5 d6:f4 2.h6-g7 g5-h4 3.g7-f8 e7-f6 4.f8-d6 f6-e5 5.d6-b8 b6-a5 6.f2-e3 f4:d2 7.b8:c1 a5-b4 8.e1-d2 h4-g3

[ 8...b4-a3 9.d2-c3 h4-g3 10.c1-e3 g3-h2 11.e3-g1+- ]
9.d2-c3 b4:d2 10.c1:h2+- 2-0

created with Aurora Borealis 3.0