. - ; http://planet-ka.2x2forum.com/t649p15-topic; 03, 2014


1.e5-f6 h6:f4 2.f6-e7 d8:f6 3.c7-d8 a5:e5 4.d8:d4 b4:d6 5.d4:g7 h8:f6 6.c1:c5 b2-c1 7.a3-b4 c3:a5 8.e1-d2 c1:b6 9.a7:c5 a5-b4 10.c5:a3 b8-c7 11.a3-b4 c7-d6 12.b4-c5 d6:b4 13.a1-b2 x 2-0

created with Aurora Borealis 3.0