R.Paegle - G.Purviņš
LV_Fināls_64_2017, 02.07.2017

1.e3-d4 b6-c5 2.d4xb6 c7xa5 3.g3-h4 d6-c5 4.c3-b4 a5xc3 5.b2xb6 a7xc5 6.a1-b2 f6-g5 7.h4xf6 g7xe5 8.b2-c3 h8-g7 9.d2-e3 g7-f6 10.h2-g3 d8-c7 11.e1-d2 c7-b6 12.c3-b4 e7-d6 13.b4-a5 f8-e7 14.a5xc7 c5-d4 15.e3xc5 d6xb4 16.a3xc5 b8xb4 17.f2-e3 e7-d6 18.g1-h2 d6-c5 19.g3-f4 e5xg3 20.h2xf4 f6-e5 21.f4xd6 c5xe7 22.e3-f4= 1-1

created with Aurora Borealis 3.6