R.Paegle - Z.Rumbenieks
LV_Fināls_64_2017

f2>f4 d6>e5 1.f4xd6 c7xe5 2.g1-f2 b8-c7 3.a3-b4 b6-a5 4.g3-f4 e5xg3 5.h2xf4 f6-g5 6.b4-c5 c7-b6 7.c3-d4 e7-d6?
[ 7...d8-c7 8.b2-c3 e7-f6 9.a1-b2 c7-d6 10.c5xe7 f6xd8 11.d4-c5 b6xd4 12.c3xe5=+ ]
8.c5xe7 f8xd6 9.b2-c3 b6-c5? 10.d4xb6 a7xc5 11.c3-d4 g7-f6 12.d4xb6 a5xc7 13.a1-b2 d6-c5 14.b2-c3 g5-h4 15.c3-d4 c7-b6 16.f2-g3? šis gājiens neuzvar.
[ šausmīgs pārsvars baltajiem, laikam tikai uz stresu var norakstīt gājienu fg3! 16.d2-c3 f6-g5 17.c1-b2 h8-g7 18.b2-a3 b6-a5 19.d4xb6 a5xc7 20.a3-b4 g7-f6 21.c3-d4 c7-d6 22.e1-d2 f6-e5 23.d4xf6 g5xe7 24.e3-d4 e7-f6 25.d2-e3 h6-g5 26.f4xh6 d6-e5 27.d4-c5 e5-d4 28.b4-a5 d4xb6 29.a5xc7 d8xb6 30.e3-d4 b6-a5 31.d4-c5 f6-e5 32.c5-d6 e5xc7 33.h6-g7 x ]
16...h4xf2 17.e1xg3 c5-b4 18.g3-h4 b4-a3 19.f4-g5 h6xf4 20.e3xe7 d8xf6 21.d2-e3 h8-g7 22.e3-f4 g7-h6 23.f4-e5 b6-a5
[ 23...b6-c5? 24.d4xb6 f6xd4 25.b6-c7 d4-e3 26.c7-b8 a3-b2 27.c1xa3 e3-d2 28.b8-g3 x ]
24.e5xg7 h6xf8 25.h4-g5 f8-g7 26.d4-e5 g7-h6 27.g5-f6 a5-b4 28.f6-e7 b4-c3 29.e7-d8 a3-b2 30.c1xa3 c3-d2 31.d8-a5 d2-e1 32.e5-f6 e1-f2 33.a5-c7 f2-d4 34.c7-e5 d4-a1 35.a3-b4 h6-g5 36.f6xh4 a1xf6= 1-1

created with Aurora Borealis 3.6