M.Junkurēns - G.Purviņš
LV_Fināls_64_2017

1.g3-f4 c5-b4 2.b2-a3 g7-f6 3.a3xc5 d6xb4 4.f2-g3 b4-a3 5.g3-h4 c7-b6 6.a5xc7 b8xd6 7.c3-d4 a7-b6 8.g1-f2
[ Spēcīgs arī šis gājiens! 8.h2-g3! d6-c5 9.e1-f2 e7-d6 10.g1-h2 f8-e7 11.a1-b2 b6-a5 12.d4xb6 a5xc7 13.f4-e5 d6xf4 14.g3xg7 h8xf6 15.f2-g3 c7-b6 ( 15...e7-d6 16.e3-f4 g5xe3 17.d2xf4 f6-e5 18.h4-g5 d8-e7 19.b2-c3 c7-b6 20.g3-h4 e5xg3 21.h2xf4 d6-c5 22.c3-b4 c5-d4 23.b4-c5 d4-c3 24.c5xa7 c3-b2= ) 16.b2-c3 e7-d6 17.e3-f4 ( 17.g3-f4? b6-a5 18.c3-d4 d6-c5 19.d4xb6 a5xc7 20.d2-c3 c7-d6 21.h2-g3 d8-c7 22.c3-d4 c7-b6 x ) 17...g5xe3 18.d2xf4 f6-e5 19.h4-g5 b6-c5 20.g3-h4 e5xg3 21.h2xf4 c5-b4 22.c3xa5 d6-c5 23.g5-f6 c5-d4 24.a5-b6 d4-c3 25.b6-a7 c3-b2 26.a7-b8 b2-a1 27.f4-e5 h6-g5= ]
[ 8.a1-b2 d6-c5 9.g1-f2 b6-a5 10.d4xb6 a5xc7 11.b2-c3 e7-d6 12.c3-d4 f6-e5 13.d4xf6 g5xe7 14.f2-g3 d6-c5 15.d2-c3 c7-b6 16.f4-e5 e7-f6 17.e5xg7 h8xf6 18.c3-b4 d8-e7 19.b4xd6 e7xc5 20.e3-f4 h6-g5 21.f4xh6 c5-b4 22.e1-d2 b6-a5 23.d2-e3 b4-c3 24.e3-f4 c3-d2 ( 24...c3-b2 25.f4-e5 f6xd4 26.h6-g7 f8xh6 27.h4-g5 h6xf4 28.g3xa1 x ) 25.c1xe3 a3-b2 26.e3-d4 f8-e7 27.f4-g5 b2-a1 28.d4-c5 e7-d6 29.g5xe7 d6xb4= ]
8...d6-c5 9.a1-b2 e7-d6? Zaudē. 10.b2-c3
[ 10.d4-e5 f6xd4 11.h4xf6 b6-a5 ( 11...f8-e7 12.f4-e5 d6xf4 13.e3xg5 h6xf4 14.f6-g7 h8xf6 15.d2-e3 f4xd2 16.e1xg7 x ) 12.d2-c3 d8-c7 13.c3xe5 f8-g7 14.b2-c3 c7-b6 15.e5xc7 g7xg3 16.f2xh4 b6xd8 17.h2-g3 c5-b4 18.e3-d4 b4xd2 19.e1xc3 d8-e7 20.c1-b2 a3xc1 21.g3-f4 c1xg5 22.h4xd8 x ]
10...b6-a5 11.d4xb6 a5xc7 12.c3-d4 c7-b6 13.f2-g3 d6-c5
[ 13...b6-a5 14.d2-c3 f8-e7 15.e1-d2 d6-c5 16.d4xb6 a5xc7 17.c3-d4 c7-b6 18.f4-e5 b6-a5 19.e5xg7 h6xf8 20.h4xf6 e7xg5 21.g3-f4 g5-h4 22.d2-c3+= ]
14.d2-c3 b6-a5 15.d4xb6 a5xc7 16.c3-d4 c7-d6
[ 16...c7-b6 17.f4-e5 f8-e7 18.e5xg7 h6xf8 19.h4xf6 e7xg5 20.g3-f4+= ]
17.e1-d2 f6-e5 18.d4xf6 g5xe7 19.f4-g5 h6xf4 20.g3xc7 d8xb6 21.h2-g3 h8-g7 22.g3-f4 g7-f6 23.f4-g5 f6-e5 24.g5-h6 e7-d6 25.d2-c3 b6-c5 26.e3-f4 e5xg3 27.h4xf2 d6-e5 28.f2-e3 c5-d4 29.e3xc5 e5-f4 30.c5-d6 f4-e3 31.d6-c7 e3-f2 32.c3-d4 f2-e1 33.c7-b8 e1-b4 34.b8-g3 b4-e1 35.g3-h4 e1-b4?
[ vajadzēja līdz galam, lai baltie nevar iegūt lieku tempu 35...e1-a5= ]
36.h4-e1 b4-a5 37.d4-e5?
[ 37.d4-c5 a5-c7 38.e1-c3 c7-d8 39.c5-d6 x Un tagad vairs nesanāk ideja ar kauliņa upuri, jo balto dāma ir uz garā ceļa. ]
37...a5-b6 38.e5-f6 x Un te Mārtiņš uzvarēja. Bet neizšķirts vēl bija pieejams pēc upura. a3-b2! 39.c1xa3 b6-d4 2-0

created with Aurora Borealis 3.6