M.Zīlīte - A.Razvadovskis
LV_Fināls_64_2017, 01.07.2017

1.c3-b4 f6-e5 2.b2-c3 g7-f6 3.c1-b2 f6-g5 4.b4-c5 d6xb4 5.a3xc5 b6xd4 6.e3xc5 h8-g7 7.c3-d4 e5xc3 8.b2xd4 g5-h4 9.a1-b2 g7-f6 10.d2-c3? c7-d6?
[ 10...f6-g5! 11.e1-d2 c7-b6 12.d2-e3 b8-c7 13.g3-f4 c7-d6 14.c3-b4 b6-a5 15.b2-c3 e7-f6 16.c5xe7 f8xd6 17.d4-c5 f6-e5 18.c5xe7 e5xe1 19.e7-f8 h4-g3 20.h2xf4 e1-f2 x ]
11.e1-d2 d6xb4 12.c3xa5 e7-d6? 13.f2-e3! h4xf2 14.d4-e5??
[ 14.d4-c5! f2xb6 15.a5xg7 x ]
14...f6xd4 15.e3xe7 d8xf6 16.g1xe3 h6-g5 17.h2-g3? g5-h4 18.g3-f4 f6-g5 19.f4xh6 h4-g3 20.b2-c3 g3-h2 21.e3-d4 a7-b6 22.a5xc7 b8xd6 23.c3-b4 h2-g1 24.b4-c5 d6xb4 25.d4-e5 b4-a3 26.e5-d6 a3-b2 27.d6-c7 b2-a1 28.c7-d8 x un turpinājumā melnie uzvarēja, jo pozīcija balto ir bezcerīga. 0-2

created with Aurora Borealis 3.6