Dazadu turniru partijas

1. A.Linitis - L.Paturskis 1-1
2. L.Paturskis - Z.Rumbenieks 1-1
(26.05.2019)
3. L.Zalitis - G.Bringulis 2-0
(26.05.2019)
4. I.Kelass - L.Paturskis 0-2
5. L.Zalitis - L.Paturskis 1-1
(26.05.2019)
6. O.Upens - A.Auzukalns 1-1
7. L.Zalitis - A.Linitis 0-2
8. Z.Rumbenieks - L.Zalitis 1-1
(26.05.2019)
9. Z.Uvacana - L.Zalitis 0-2
(26.05.2019)
10. A.Auzukalns - A.Linitis 1-1
(26.05.2019)
11. Z.Rumbenieks - Z.Uvacana 2-0
(26.05.2019)
12. L.Paturskis - G.Bringulis 2-0
(26.05.2019)
13. Z.Rumbenieks - A.Auzukalns 2-0
(26.05.2019)
14. Domarkas - PURVINS 0-2
(29.05.2019)
15. Versulis - PURVINS 0-2
(29.05.2019)
16. Grisins - Armanivicius 2-0
(29.05.2019)
17. PURVINS - Banevicius 1-1
(Lieldienu turnirs, 29.05.2019)
18. Vidrins - PURVINS 1-1
(29.05.2019)
19. PURVINS - Junkurens 2-0
(Bauskas festivals, 29.05.2019)

Versulis - PURVINS
29.05.2019

1.c3-d4 d6-e5 2.g3-f4 e5xg3 3.h2xf4 b6-a5 4.b2-c3 f6-g5 5.a1-b2 g7-f6 6.a3-b4 e7-d6 7.b2-a3 f8-e7 8.f2-g3 g5-h4 9.g1-h2 h4xf2 10.e3xg1 Pietiekami specigs plans uz atpakalu, jo uz prieksu baltajiem ir neperspektiva pozicija. c7-b6 11.h2-g3 b6-c5 12.d4xb6 a7xc5 13.d2-e3 h8-g7! 14.g3-h4 14...f6-e5 15.c3-d4?? Versulis laikam kaut ko parskatijas.... e5xg3 16.d4xb6 a5xc3 17.h4xf2 c3-b2 x 0-2

created with Aurora Borealis 3.8